Geomarketing софтуер IVU

Дори и най-добрата система геоинформация може да достави само значими резултати, ако има достъп до надеждни данни. В повечето европейски страни основния стандартизиран геоданни под формата на топографски карти, маршрутизация-съвместим пътни мрежи, или адрес бази данни са лесно достъпни в добро качество. Все пак, това често не е така в други региони, като например Южна Америка. Съответните данни трябва да бъдат събрани старателно от различни източници и да бъдат обединени в единна система. Това оказва значително влияние върху завършване на проекта пъти. Освен това, данните трябва да бъдат постоянно се обновява, за да бъде в състояние да осигури надеждни резултати, и за това, че е необходимо да мине през същите изследователски процеси, отнемащи време отново.

Kонсолидирани данни
Чрез комбиниране с услугите на Nokia и картографски данни на Navteq на ТУК платформата сега това е история. В допълнение към основните геоданни услуги, като например карти, геокодиране и адрес на търсения, в реално време информация за трафика и данни на потребителите-съсредоточена могат да бъдат предоставени директно чрез Облака. Ползите потребителя от години опит, например с предоставянето на адресни услуги за най-различни национални адресни формати Nokia.